Bel ons: 02 542 34 34

Algemene voorwaarden: Abonnement Test Aankoop Essential Legal

  1. Contactgegevens van Test Aankoop

Test Aankoop bestaat uit twee entiteiten, een vzw die belangenbehartigingswerk verricht in het belang van de consumenten en deze vertegenwoordigt in adviesorganen, en een coöperatieve vereniging die publicaties en diensten verspreidt onder de leden van Test Aankoop.

Contactgegevens van de VZW :

Belgische consumentenvereniging Test Aankoop vzw, Hollandstraat 13, 1060 Brussel.

Bedrijfsnummer : BE 0407.703.668

Contactgegevens van de coöperatieve vereniging :

Consumentenvereninging Test Aankoop CV, Hollandstraat 13, 1060 Brussel

Bedrijfsnummer : BE 0425.989.35

Om contact op te nemen met de diensten van de VZW en de coöperatieve vereniging: gebruik het contactformulier op www.test-aankoop.be/contact.

Onze klantendienst : 02 542 33 86 (maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u (behalve vrijdag tot 16u).

  1. Missie van Test Aankoop

2.1 Wat is de missie van Test Aankoop?

Zo zet Test Aankoop zich in om aan de behoeften van de consumenten te voldoen en om hun rechten en belangen te beschermen en te versterken.

Test Aankoop zet zich in voor een verbetering van de markt en een betere prijs-kwaliteitverhouding van goederen en diensten. De consumentenvereniging ziet erop toe dat de consumenten toegang hebben tot informatie en diensten om hun recht op keuzevrijheid en kwaliteit van de op de markt aangeboden producten en diensten en hun recht op onderwijs, gerechtigheid en gezondheid wordt versterkt.

Om die missie te vervullen, vertegenwoordigt Test Aankoop de consumenten en behartigt ze hun belangen bij overheidsorganen, regionale, federale en internationale instanties en bedrijven zonder toegevingen te doen of zich te onderwerpen aan een of andere macht. Als consument geniet je dankzij Test Aankoop dus een betere bescherming van je rechten.

2.2 Hoe volbrengt Test Aankoop zijn missie?

Test Aankoop informeert consumenten en biedt hun producten en diensten aan in de verschillende algemene consumptiedomeinen zoals (niet-limitatieve lijst gezien de voortdurende marktontwikkelingen) gezondheid, financiën, recht, verzekeringen, energie en nieuwe technologieën. Daartoe publiceert Test Aankoop magazines en nieuwsbrieven in papieren en digitaal formaat, zowel als praktische gidsen. Test Aankoop stelt consumenten informatieve websites ter beschikking over deze thema’s.

Om consumenten op basis van hun profiel de weg te wijzen naar de beste producten of diensten op de markt, heeft Test Aankoop koopwijzers en rekenmodules ontwikkeld. Bovendien biedt Test Aankoop oplossingen aan om de prijs van goederen en diensten te verlagen door bijvoorbeeld groepsaankopen of onderhandelde voordelen.

Test Aankoop biedt telefonische en digitale diensten aan voor bijstand in verschillende consumptiedomeinen die inherent zijn aan haar missie om de consument te verdedigen. Die diensten kunnen regelmatige communicaties met consumenten inhouden om hun in functie van hun specifieke behoeften een persoonlijk antwoord te kunnen bieden dat aangepast is aan hun individuele situatie.

Test Aankoop vertegenwoordigt de consumenten bij overheidsorganen en in de bedrijfswereld. De vereniging onderneemt dus acties om de bescherming van alle consumenten te versterken. Om de belangen van de consumenten te verdedigen kan Test Aankoop hen uitnodigen om deel te nemen aan collectieve acties wanneer hun rechten in het gedrang komen. Test Aankoop kan consumenten ook uitnodigen om petities te ondertekenen of andere consumentenacties te ondersteunen ten gunste van het algemeen welzijn van de consument.

Om haar kennis van de markt voortdurend te kunnen verbeteren en om consumenten informatie te kunnen verstrekken die helemaal up-to-date is, kan Test Aankoop hun eenmalige of periodieke enquêtes sturen over hun consumptiegewoonten.

In het kader van haar missie om consumenten te informeren en te verdedigen, kan Test Aankoop een beroep doen op gespecialiseerde onderaannemers. Deze worden door Test Aankoop terdege gecontroleerd om een dienstverlening te kunnen garanderen die overeenstemt met de missie van Test Aankoop, met strikte inachtneming van de geldende wetgeving en de contractuele verplichtingen die Test Aankoop aan haar onderaannemers binden.

Ten slotte behoudt Test Aankoop zich het recht voor om nieuwe informatiekanalen in te zetten om haar missie te volbrengen, om nieuwe tools te ontwikkelen om de consument te helpen bij zijn keuzes en om haar diensten ter verdediging en bescherming van de consument op hun vraag of in functie van marktopportuniteiten uit te breiden. De nieuwe middelen die nodig zijn voor de missie van Test Aankoop zullen dus zo nodig aan de consumenten aangeboden worden.

2.3 Test Aankoop houdt me op de hoogte over wat het doet voor de consument

Door gebruik te maken van een of meerdere diensten van Test Aankoop, verleen je je steun aan de consumentenvereniging en help je haar missie dankzij jouw actie te volbrengen. Je stemt er dan ook mee in om informatie en aanbiedingen van diensten te ontvangen die verband houden met middelen die door Test Aankoop worden ingezet om zijn missie te volbrengen; deze middelen worden hierboven beschreven (zie 2.2).

3. Abonnementsaanbod van Test Aankoop

3.1 Welke formule stelt Test Aankoop me voor?

Je ontvangt per post het tweemaandelijkse tijdschrift Budget & Recht. Je hebt toegang tot onze hulpdienst voor leden op alle gebieden, zowel juridisch als anderszins, met uitzondering van beleggingen en verzekeringen. Je hebt toegang tot deze assistentie via onze telefonische hotlines en via e-mail. Je hebt ook toegang tot onze website – toegang tot online artikelen en nieuws over wat er in de consumentenwereld gebeurt.

– toegang tot jouw persoonlijke pagina op www.testaankoop.be

– toegang tot bepaalde pagina’s en dossiers, met name op het gebied van het consumentenrecht

– toegang tot een module om een klacht in te dienen bij een bedrijf met ondersteuning van Test Aankoop

De eerste exemplaren van jouw tijdschrift zullen binnen twee weken na je ingevulde aanvraag bij je toekomen.

Na de proefperiode van twee maanden aan €2 en tot het einde van jouw eerste jaar van aansluiting, profiteer je ook van een voordeeltarief dat uitsluitend voor onze nieuwe abonnees is gereserveerd. De prijs van jouw abonnement voor Test-Aankoop Essential Legal en voor alle in deze algemene voorwaarden beschreven diensten bedraagt, gedurende de tien maanden volgend op de eerste twee maanden, € 4,75* per maand. Na het eerste jaar bedraagt de prijs van je lidmaatschap €9,50* per maand.

Als het aanbod waar je je op inschrijft een welkomstgeschenk bevat, ontvang je dit na betaling van €2 voor de proefperiode. De verzending gebeurt meestal binnen drie weken na deze betaling.

Deze promotionele aanbieding is slechts geldig in België tot 30/06/2020. Test-Aankoop behoudt zich het recht voor dit aanbod te wijzigen en elk verzoek tot aansluiting te accepteren of te weigeren.

* Prijzen geldig in 2020, onder voorbehoud van wijziging. Eventuele prijsverhogingen zullen worden aangekondigd in het tijdschrift Budget & Recht.

3.2 Welke zijn de andere voordelen waarvan ik geniet?

Door je te abonneren op Test Aankoop Essential Legal heb je ook de status van Test Aankoop Supporter. Hetzelfde zal gebeuren zodra je de eerste pagina van deze site hebt voltooid, zelfs als je je aanmeldingsproces voor Test Aankoop Essential Legal niet hebt voltooid.

Als Supporter profiteer je van de volgende diensten, zonder specifieke kosten:

– Ontvang nieuwsbrieven met informatie over de acties van Test-Aankoop en over de producten en diensten van Test Aankoop.

– het ontvangen van informatieberichten over de verschillende campagnes die door Test Aankoop worden georganiseerd

– het regelmatig ontvangen van informatie over onze acties als pressiegroep die alle consumenten verdedigt

– toegang tot speciale promoties (bv. kortingen, hulp bij het kiezen van de beste leveranciers…)

– toegang tot online artikelen en nieuws over wat het nieuws maakt in de consumentenwereld

– toegang tot jouw persoonlijke pagina op www.testaankoop.be

– toegang tot een module om een klacht in te dienen bij een bedrijf met ondersteuning van Test Aankoop

Let op: Test-Aankoop zal deze lijst van diensten kunnen aanpassen om beter aan de behoeften van de consument te voldoen.

Als je je Essential Legal abonnement beëindigt, blijf je profiteren van de status van Test Aankoop Supporter. Je behoudt toegang tot de website van Test Aankoop zoals hierboven aangegeven en je blijft berichten ontvangen over acties en campagnes van Test Aankoop, evenals reclameboodschappen. Je kan deze Supporter-status ook te allen tijde beëindigen. Zie punt 3.5 over dit onderwerp.

3.3 Hoe kan ik gebruikmaken van dit Test Aankoop Essential Legal aanbod?

Om gebruik te maken van dit Test Aankoop Essential Legal aanbod volstaat het je in te schrijven op deze site en ons je naam, voornaam, post- en emailadres te geven, evenals de nodige bankgegevens voor de domiciliëring waarmee je je abonnement na de eerste maand betaalt.

Als je al geabonneerd bent op een Test Aankoopmagazine, meld je dan aan op deze site door de daar beschreven stappen te volgen. De betaling van het abonnement na de proefperiode gebeurt dan via de domiciliëring waarmee je jouw bestaande abonnement reeds betaalt. De eerste automatische incasso vindt uiteraard pas plaats nadat je de tijdschriften voor de proefperiode hebt ontvangen.

We garanderen dat elke betaling veilig gebeurt. We maken namelijk gebruik van een hoogwaardige technologie: een beveiligde server (SSL) die de betrouwbaarheid van onze online business garandeert. Deze software versleutelt al je persoonlijke gegevens die essentieel zijn voor de verwerking van je bestelling (naam, adres, bankgegevens) op het moment dat ze worden ingevoerd. Dit systeem voorkomt dat jouw informatie wordt gelezen tijdens de unieke overdracht van het internet naar onze site.

Indien je echter geen online betaling wenst te doen, geven wij jou de mogelijkheid om je aan te sluiten bij Test Aankoop Essential Legal per telefoon op 0800 29 020 of door het sturen van een e-mail met vermelding van uw verzoek via www.testaankoop.be /contact.

3.4 Hoelang kan ik de voordelen van dit abonnement genieten?

Het abonnement Test Aankoop Essential Legal wordt afgesloten voor onbepaalde duur en dus geniet je alle voordelen ervan zolang je het abonnement niet stopzet.

Je bent niet gebonden aan een minimumduur. Je kan je abonnement ten alle tijde en zonder reden opzeggen. Je kan je abonnement beëindigen uiterlijk vijftien werkdagen voor het einde van je proefperiode of van elke maandelijkse vervaldag van je abonnement. Opgelet: elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand.

Als je je abonnement tijdens de proefperiode stopzet, betekent dit dat elke verzending verbonden aan dit promotieaanbod automatisch wordt stopgezet, met uitzondering van verzendingen die reeds onderweg zijn. Als je je abonnement stopzet (zelfs tijdens de proefperiode), behoud je hoe dan ook je statuut als Supporter.

Herroepingsrecht

Volgens het Wetboek van economisch recht heeft de consument het recht om zonder risico op boete en zonder reden af te zien van de aankoop binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag van de levering van het product.

Als je je abonnement wilt beëindigen of je recht om van je aankoop af te zien wilt doen gelden zoals hierboven beschreven, kun je:

– schrijven naar Test Aankoop, Hollandstraat 13, 1060 Brussel

– een e-mail sturen via http://www.testaankoop.be/contact

– bellen naar onze klantendienst op 02 542 33 86.

De specifieke voordelen van je abonnement zullen dus uiterlijk na dertig werkdagen stopgezet worden.

Gelieve op te merken dat indien je je abonnement opzegt (zelfs tijdens je proefperiode), je desalniettemin Supporter van onze vereniging blijft en dus zonder kosten blijft profiteren van een aantal diensten (zie 3.2).

Indien je dit wenst, is het eveneens mogelijk om het statuut van Supporter te schrappen en niet langer te genieten van de daaraan verbonden voordelen. Raadpleeg dan punt 3.5 hieronder.

3.5 Hoe kan ik de informatie die ik ontvang van Test Aankoop beheren?

Het staat je steeds vrij om de informatie die je van Test Aankoop krijgt gedeeltelijk of volledig op te zeggen, ongeacht of je deze informatie krijgt als abonnee of als Supporter van Test Aankoop.

Om deze informatie te beheren, aan te passen, te schrappen of om je statuut als Supporter te annuleren, pas je eenvoudigweg je voorkeuren aan op www.testaankoop.be/mijnaccount.

Maar je kunt ook een e-mail sturen via www.testaankoop.be/contact met de vraag om bepaalde informatie niet meer te ontvangen of je statuut als Supporter te annuleren.

De voordelen die je tot dan genoot, zullen uiterlijk dertig werkdagen later stopgezet worden.

4. Eerbiediging van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten

De informatie die op onze website wordt gepubliceerd en de artikelen die in onze tijdschriften worden gepubliceerd, zijn wettelijk beschermd, met inbegrip van het auteursrecht en de wetgeving inzake intellectuele eigendom. Volgens deze wetgeving is het niet toegestaan om ze te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen op het internet in welke vorm dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, zonder toestemming van Test Aankoop.

Test Aankoop behoudt zich het recht voor om een vergoeding te verkrijgen voor eventuele morele of economische schade als gevolg van het niet naleven van deze clausule.

Informatie over de mogelijkheid om gebruik te maken van hyperlinks naar de Test Aankoopsite vind je door te klikken op de “Auteursrecht”-link onderaan de pagina op onze website.

5. Privacy- en cookiebeleid

Test Aankoop respecteert nauwgezet je privacy en je persoonlijke gegevens. Als je meer wilt weten over de verwerking van je gegevens en je rechten in dit verband, klik dan hier om het privacybeleid van Test Aankoop te raadplegen.

Klik hier voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan door Test Aankoop.

6. In geval van een klacht of geschil met Test-Aankoop

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je suggesties of klachten tegen ons hebt. Voor klachten of verzoeken met betrekking tot het respecteren van persoonsgegevens kan je het privacybeleid van Test Aankoop raadplegen door hier te klikken.

Voor andere klachten kan je gebruik maken van het contactformulier door hier te klikken.

In geval van een geschil zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Indien je dat wenst, kan je echter een beroep doen op het Europees platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Je kan dit vinden op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr.

 

[cookie_audit columns="cookie,duration,description"]
Scroll to top